24 januari 2020

CDA stelt schriftelijke vragen over zelfwoonplicht

In de media is afgelopen week veelvuldig aandacht besteedt aan het voorstel van het college van B&W van Amsterdam om een zelfwoonplicht in te voeren voor nieuwbouwwoningen. Dit om zodoende het opkopen van woningen door investeerders tegen te gaan en de woningen beschikbaar te houden voor eigen inwoners en particuliere kopers.

Vragen

  • Is het college bekend met het voornemen van het college van Amsterdam om een zelfwoonplicht in te voeren?
  • Heeft het college zicht op in hoeverre woningen in de gemeente Noordwijk worden opgekocht door investeerders?
  • Hoe kijkt het college aan tegen de zelfwoonplicht zoals men in Amsterdam voor ogen heeft?

Namens de CDA fractie,

Jordy de Mooij, CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.