03 mei 2020

Schriftelijke vragen overvolle containers

Het is menigeen een doorn in het oog: karton, plastic, kleding en glas wat naast de ondergrondse containers is geplaatst. Naast het feit dat het geen gezicht is, is het ook nog milieuvriendelijk doordat er veel afval wegwaait. Naar aanleiding van diverse berichten op sociale media en na een persoonlijke check heeft de CDA fractie de volgende vragen over overvolle containers voor papier en kleding in Noordwijkerhout.

Vragen

1. Containers voor o.a. papier en glas zitten regelmatig vol. Is het college op op de hoogte van de overvolle containers in Noordwijkerhout op o.a. De Brink, de Van Iersellaan en aan de Pilarenlaan?

2. Is het mogelijk dat deze containers vaker geleegd gaan worden? Zo nee, waarom niet?

3. In het verleden werden glas en papier opgehaald aan huis. Hierdoor kwam er veel minder afval op straat bij containers terecht. Kan het college aangeven waarom ervoor gekozen is om dit niet meer te doen? Bestaat er een mogelijkheid om dit weer wel te gaan doen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA 

Theo Alkemade 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.