14 maart 2019

Terugkoppeling rondetafelgesprek maart 2019

Afgelopen dinsdag 12 maart was het dan weer zover; de tweede keer dat ik namens het CDA bij een rondetafelgesprek aanwezig mocht zijn.

 De bijeenkomst begon weer met een aantal insprekers. Zo kwam de heer Barendse met een pleidooi voor het bouwen van andere woonvormen voor jongeren dan de traditionele woonvormen. Daarbij kan men denken aan duurzaam bouwen rondom een gemeenschappelijk hof waarbij de oppervlakten van de woningen kleiner zijn om zo de kosten te drukken. Meer gemeenschappelijke ruimtes dus. De heer Barendse wil hier misschien een taskforce voor oprichten. Natuurlijk steun ik dit initiatief van harte.

 Mevrouw v.d Meulen sprak in namens de wijkvereniging Boerenburg. Mevrouw v.d Meulen wil graag dat er naast containers voor jongeren, ook een wijkgebouw komt voor de wijkvereniging. Mevrouw v.d. Meulen pleit voor samenwerking met de jongeren om zo de continuïteit van de activiteiten en de sociale cohesie te bevorderen. Een prachtig initiatief natuurlijk. Het CDA denkt graag mee met de wijkvereniging over de mogelijkheden.

 Dhr. Steenvoorden sprak in namens de Stichting Outdoor4Disabled. De stichting die regelmatig met mensen met een beperking ritjes maakt over het strand krijgt geen ontheffing meer om op het stand te rijden. Men loopt tegen bureaucratie aan waarbij diverse instanties, zoals de politie en de RDW, naar elkaar wijzen. Persoonlijk vind ik dit echt een zeer vervelende zaak. Duizenden mensen hebben al met veel plezier gebruik gemaakt van deze voorziening. Inmiddels lijkt er wat meer schot in de zaak te komen. Een tijdelijke ontheffing lijkt nu mogelijk. Het moet toch mogelijk zijn om hier een permanente oplossing voor te vinden? Kom op, koppen bij elkaar steken en zorgen voor een oplossing!

 Holland Rijnland had een mooie presentatie over o.a. het duurzaam opwekken van energie langs bestaande infrastructuur. Dit heeft het minste effect op het bestaande landschap. Duidelijk is wel dat ruimte een schaars goed is in onze provincie. Voor het CDA is het belangrijk dat er draagvlak onder de bewoners gecreëerd zal worden en dat de communicatie helder en duidelijk is. Ik ga dit zeker in de gaten houden.

 Ook werd er gesproken over de herziening van het bestemmingsplan Zee, strand en duin. Een duidelijk plan waarbij de meeste betrokkenen tevreden zijn.

 Tenslotte was er ook nog een presentatie voor het beeldkwaliteitsplan Offem-Zuid. Een mooie presentatie waarbij diversiteit in deze mooie nieuwe wijk voorop stond. Voor het CDA is het belangrijk dat er vooraf duidelijkheid komt over de verschillende prijsklassen in deze nieuw wijk.

 Met vriendelijke groet,

 Sebastiaan Duivenvoorde

 S.Duivenvoorde@raadnoordwijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.