01 april 2020

Zelfwoonplicht

In januari 2020 heeft Jordy de Mooij namens het CDA vragen gesteld over de mogelijke in te voeren zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen. Dit om zodoende het opkopen van woningen door investeerders tegen te gaan en de woningen beschikbaar te houden voor eigen inwoners en particulier kopers. Het college van B&W heeft de vragen als volgt beantwoord:

 

Vraag 1

Is het college bekend met het voornemen van het college van Amsterdam om een zelfwoonplicht in te voeren?


Antwoord:

Ja, het college is hier mee bekend.

 

 

Vraag 2

Heeft het college zicht op in hoeverre woningen in de gemeente Noordwijk worden opgekocht door investeerders?


Antwoord:

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar zoals in andere woningmarktgebieden doet deze ontwikkeling zich ook in Noordwijk voor. Dit heeft onze aandacht en krijgt prioriteit. In dat kader is ook het project 'Gebruik Woningen' gestart om het oneigenlijk gebruik van woningen (waaronder toeristische verhuur via Airbnb) aan te pakken.

 

 

Vraag 3

Hoe kijkt het college aan tegen de zelfwoonplicht zoals men in Amsterdam voor ogen heeft?


Antwoord:

Het college staat positief tegenover het invoeren van een zelfwoonplicht. De zelfwoonplicht is thans opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden van de voormalige gemeente Noordwijk en kan worden opgelegd voor nieuwbouwprojecten op locaties waar de gemeente zelf een grond positie heeft. In project Offem is dit al toegepast. Hier geldt een zelfwoonplicht voor alle sociale koopwoningen in fase 1 en voor alle woningen in de volgende fases op gronden van de gemeente om op deze manier het opkopen van woningen door investeerders tegen te gaan.

Het is echter niet mogelijk dit op te leggen voor nieuwbouwwoningen op gronden die niet van de gemeente zijn. Uiteraard wordt het verzoek om deze verplichting op te nemen in de verkoopovereenkomst wel neergelegd bij ontwikkelende partijen.

Minister Olongren heeft onlangs aangekondigd te onderzoeken in hoeverre een zelfwoonplicht ook voor bestaande koopwoningen een mogelijke maatregel is om de koopvoorraad te beschermen met het oog op het eigendomsrecht, het recht op vrijheid van vestiging en Vrij verkeer van kapitaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.