12 januari 2017

Vrijblijvendheid inburgering moet overboord

Om de in hun ogen falende inburgering in Rotterdam aan te pakken dienen coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam en het CDA en vergaand initiatiefvoorstel in. Het moet onmogelijk worden om niet te werken aan inburgering.

Raadsleden Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en Sven de Langen (CDA) hebben de handen ineen geslagen met het initiatiefvoorstel ‘De vrijblijvendheid overboord’ waarin ze pleiten voor meer Rotterdamse regie op de inburgering. Vandaag dienen ze het voorstel in bij de gemeenteraadsvergadering.

Ze zijn naar eigen zeggen coalitiepartijen met een verschillende visie op zaken als asiel en immigratie. Maar beiden vinden dat mensen die hier mogen blijven zo snel mogelijk moeten inburgeren en meedoen in de maatschappij.

En daarvoor is een intensief inburgeringstraject nodig. “Dat is er nu niet, het huidige inburgeringsbeleid schiet tekort”, zegt Hoogwerf.

Het motto moet worden: beter controleren, sneller sanctioneren en blijvend participeren. Met ruim twintig punten willen ze een betere inburgering afdwingen. Deels door meer regie in Rotterdam te krijgen; momenteel verloopt het voornamelijk centraal via het Rijk.

In Rotterdam slaagt de helft momenteel voor het inburgeringsexamen, een tikje beter dan het landelijke gemiddelde van 49 procent. “Er moet eerder en beter worden gecontroleerd. Met een betere controle kan ook bij gebrekkige inspanning al tijdens het inburgeringstraject worden gesanctioneerd.”

Het inburgeringstraject duurt drie jaar. Volgens Hoogwerf en De Langen wordt er pas aan het einde van de termijn gekeken hoe iemand ervoor staat. Dat vinden ze onbegrijpelijk; er moeten ‘maximaal zes tussentijdse voortgangscontroles tijdens het inburgeringsproces worden ingevoerd.’ Ook moeten de controles op de taaleis, de inburgeringsplicht en de maatschappelijke begeleiding worden gecombineerd bij de gemeente.

Wie onvoldoende voortgang boekt, niet snel genoeg start met de cursus, of lessen verzuimt moet gekort worden op de uitkering of een boete krijgen. Via een oplopende staffel bij herhaling. Het stadsbestuur moet er tot slot bij het Rijk op aandringen dat de permanente verblijfsvergunning niet mag worden gegeven als iemand verwijtbaar het inburgeringsdiploma niet in drie jaar haalt of een crimineel feit begaat tijdens het inburgeringstraject.

Extra aandacht moet er komen voor gezingsmigranten, die nu nergens toe zijn verplicht. Daar willen ze maatschappelijke begeleiding een vereiste voor maken. “En daarna mag het allemaal niet stoppen”, roepen De Langen en Hoogwerf in koor.

“We willen voorkomen dat over dertig jaar een nieuwe generatie met vlaggen uit het thuisland staat te protesteren op de Erasmusbrug”, besluit Hoogwerf.

Tekst: Maarten Ritman, Telegraaf. 

Lees hier het volledige initiatiefvoorstel 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.