Doe je mee?

Rotterdam telt ongeveer 170 nationaliteiten. Toch zijn we één stad. En daar hoor jij bij! We willen mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk problemen oplossen. Het verduurzamen van de haven, het oog houden voor de kleine kernen en het zorgen voor gelijke kansen in alle wijken van Rotterdam, we kunnen het niet alleen. Doe je mee? Jouw stem telt!

Christine Eskes, lijsttrekker CDA-Rotterdam.

Ons thuis

Een betaalbaar huis voor iedereen.

• Koop je een huis, dan woon je er ook.

• Extra inzet op aanpak te hoge huren.

• 15.000 woningen toevoegen in de komende vier jaar.

• 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen verloten onder starters.

Gelijke kansen

Onderwijs als de basis voor gelijke kansen.

• Van 0-6 leer je het meest, daarom gratis kinderopvang op Zuid.

• Jongeren helpen om te gaan met nieuws en sociale media.

• Aantrekkelijke regelingen voor leraren.

• Meer taallessen voor ouders en kinderen.

Zorg

Zorg is de kracht van de samenleving.

• Rotterdamse daklozen 24/7 onderdak geven.

• Preventief zorgaanbod in elke wijk.

• We gaan door met 75+ huisbezoeken.

• De gemeente werkt alleen samen met incassobureaus die sociaal incasseren.

• Huisartsen helpen we  praktijkruimte te vinden.

Veiligheid

Zodat je veilig over straat kunt.

• Meer wijkagenten.

• In gesprek met ouders van kinderen met messen op zak.

• Geen nieuwe coffeeshops en shishalounges.

• Verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren.

Durf duurzaam

Omdat we de aarde te leen hebben van onze kinderen.

• Geen groei van Rotterdam The Hague Airport.

• Geen vervuilende schepen in de haven.

• Investeren in straat- en wijkenergiecoöperaties.

• Bewoners besluiten mee over duurzaamheidsprojecten.

Kleine kernen

Oog voor de kleine kernen.

• Geld voor een sportstrand in Hoek van Holland.

• Meer plek voor de jeugd in Pernis.

• Geen gasboringen in Pernis.

• De Landtong Rozenburg blijft groen.

• Grondprijzen niet laten stijgen naar Rotterdams niveau.

Doe je mee?

Rotterdam telt ongeveer 170 nationaliteiten. Toch zijn we één stad. En daar hoor jij bij! We willen mensen bij elkaar brengen en gezamenlijk problemen oplossen. Het verduurzamen van de haven, het oog houden voor de kleine kernen en het zorgen voor gelijke kansen in alle wijken van Rotterdam, we kunnen het niet alleen. Doe je mee? Jouw stem telt!

Christine Eskes, lijsttrekker CDA-Rotterdam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.