CDA Facebook_Gezin in de stad
21 februari 2017

CDA Rotterdam start gezinsonderzoek

Rotterdam is de laatste jaren aantrekkelijker geworden. Ook gezinnen voelen zich er steeds meer thuis. Het CDA vindt echter dat de gezinsvriendelijkheid nog sterk verbeterd moet worden. Uit onderzoek van het CBS bleek bijvoorbeeld dat in het afgelopen jaar 7% van de jonge gezinnen uit Rotterdam vertrok, terwijl de stad juist gezinnen in de middenklasse wil binden en behouden.

Om de trend te keren lanceert de CDA-fractie daarom het Rotterdamse gezinsonderzoek waarin ouders hun ervaringen kunnen optekenen. In het onderzoek worden Rotterdamse ouders bevraagd over o.a. de mate van aanbod aan gezinswoningen met een tuin, zorgen rondom drugsgebruik in de buurt van speelplekken, verkeersveiligheid rondom speelplekken, de invloed van verruwing (taalgebruik/gedrag) op de opvoeding van hun kinderen, de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs en de staat van de sportcomplexen van sportverenigingen.

Uit het onderzoek moeten de grootste knelpunten voor gezinnen komen. Aan de hand daarvan wil de fractie verdere voorstellen schrijven. De verwachting is dat er voor het zomerreces een initiatiefvoorstel komt.

Het onderzoek is in te vullen via www.gezinsonderzoek.nl. Onder de deelnemers wordt een gratis gezinsbezoek aan Diergaarde Blijdorp verloot.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.