23 februari 2017

Zorgen om verkeersveiligheid rond Heijbergschool

in de raadsvergadering van donderdag 23 februari heeft raadslid Christine Eskes aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie rondom de Heijbergschool in het Molenlaankwartier. In reactie op deze zorgen heeft het college toegezegd de situatie op de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Eind december zijn er bouwwerkzaamheden gestart op een terrein achter de Heijbergschool in het Molenlaankwartier. Om het bijbehorende bouwverkeer bij het terrein te laten komen is er een tijdelijke toegangsweg gemaakt. Dit is echter ten koste gegaan van de beschikbare hoeveelheid parkeerruimte. Dit leidt tot verkeerschaos, met name op de tijdstippen dat ouders hun kinderen naar school brengen en weer komen ophalen.

Nu heeft de gemeente al geprobeerd hier iets tegen te doen. Zo is er een aan weerszijden van de bouwweg een stuk haag verwijderd om de overzichtelijkheid te vergroten en zijn er twee kunststof drempels geplaatst om het bouwverkeer vaart te doen verminderen. Deze drempels zijn echter op de verkeerde plek geplaatst, met als gevolg dat de snelheid helemaal niet verlaagd wordt.

De school onderneemt zelf ook de nodige stappen om de verkeerssituatie onder controle te krijgen. Zo is met klem aan ouders geadviseerd niet fout te parkeren of met de fiets te komen. Door respectievelijk gebrek aan parkeerplaatsen in de buurt en de ervaren onveiligheid heeft deze oproep helaas onvoldoende effect gehad. Toen de gemeente een verkeersregelaar inzette, gaf dit enige verlichting, maar de inzet duurde slechts twee weken.

Kortom: de school voelt zich machteloos, ouders raken gefrustreerd en ondertussen blijft de onveilige verkeerssituatie voor ouders en kinderen voortduren. Een oplossing op de kortst mogelijke termijn is dan ook noodzakelijk. Vanuit de school is de wens om een kiss & ride - zone in te richten met een inrijverbod voor bouwverkeer bij aanvang en einde van de lessen

Raadslid Christine Eskes heeft deze zorgen in een actualiteitendebat voorgelegd aan het college en hen gevraagd om een snelle en goede oplossing. Hierop heeft verantwoordelijk wethouder Langenberg toegezegd om op zeer korte termijn maatregelen te nemen en deze snel met de school en de ouders te evalueren. We blijven met hen meekijken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.