20 april 2017

Geen helihaven aan de Seattleweg

Deze week heeft raadslid Christine Eskes schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke vestiging van een helihaven aan de Seattleweg, vlakbij Pernis. De CDA-fractie maakt zich grote zorgen om deze plannen.

Bij de bespreking van mogelijke windmolenlocaties in de commissie EHMD van afgelopen week stelde de wethouder voor een passage toe te voegen aan een advies over windmolenlocatie Beneluxplein. In deze passage had moeten staan dat de geschiktheid van deze locatie voor windmolens afhankelijk is van de mogelijke vestiging van een helihaven aan de Seattleweg. De wethouder gaf aan deze locatie volgens een onlangs uitgebracht rapport namelijk geschikt zou zijn voor een helihaven, hetgeen weer van belang is in de huidige discussie over het te nemen Luchthavenbesluit.

Dat er naar allerhande zaken en locaties onderzoek wordt gedaan, is natuurlijk niet meer dan logisch. Het bevreemdt ons echter wel enigszins dat er in dit stadium al wordt gesproken over de uitkomsten van één onderzoek, zonder dat de raad hier zicht op heeft en zonder dat duidelijk is welke andere locaties er zijn onderzocht. Daarbovenop komt nog de gevoeligheid die ten aanzien van de locatie Seattleweg bestaat in het zeer nabijgelegen Pernis, waar men de meeste hinder zou ondervinden van een helihaven op die plek, zeker aangezien dit al eens eerder onderzocht (en afgeblazen) is.

Als CDA-fractie kunnen we deze zorgen begrijpen. Pernis ligt midden in het havengebied en dus van nature omgeven wordt door bronnen van geluidshinder. Men is daar dus het nodige gewend, maar dat betekent niet dat de tolerantie eindeloos is. Een nog verdere toename van geluidshinder door de vestiging van een helihaven aan de Seattleweg zien we dan ook absoluut niet zitten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.