21 april 2017

Activiteiten in Huizen van de Wijk

Kerken die erediensten houden in een Huis van de Wijk komen niet op straat te staan, dat zegt wethouder Hugo de Jonge. Hij heeft toegezegd dat deze kerken hun contract mogen uitzitten en hulp krijgen bij het vinden van een geschikte alternatieve locatie.

Rotterdam is 48 Huizen van de Wijk rijk. Een Huis van de Wijk is bedoeld als een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, een huiskamer voor de buurt, waar activiteiten worden aangeboden die bijdragen aan participatie en talentontwikkeling. Deze activiteiten worden georganiseerd voor en door buurtbewoners, ook tal van religieuze organisaties zijn hier zeer actief bij betrokken. Zij leveren prachtige activiteiten die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van bewoners. Deze activiteiten zijn van onschatbare waarde voor onze stad.

Deze week was er debat in de raad over kerkdiensten in Huizen van de Wijk, naar aanleiding van een signaal dat in acht Huizen van de Wijk erediensten worden gehouden. Drie welzijnsorganisaties hadden huurovereenkomsten gesloten met in totaal twaalf religieuze organisaties, waaronder migrantenkerken en een moskee. Het houden van erediensten is niet in overeenstemming met de verhuurvoorwaarden voor het Huis van de Wijk. De buurtcentra zijn mede bedoeld om bewoners in contact te brengen met zorg- en welzijnsorganisaties. Erediensten en politieke bijeenkomsten zijn niet toegestaan omdat ze een missionair of wervend karakter hebben, wat niet past bij een open toegankelijke wijkvoorziening. Andere activiteiten die door geloofsgenootschappen worden aangeboden, zijn dus niet in strijd met de regels die gelden voor het gebruik van het Huis van de Wijk. 

Lees voor meer informatie de commissiebrief

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.