06 juni 2017

Pitch uw idee voor het verkiezingsprogramma CDA Rotterdam

Rotterdam staat er steeds beter voor. CDA Rotterdam wil dat meer Rotterdammers daarvan kunnen meeprofiteren. Door een sterkere wijkeconomie, een nieuwe woon-zorgvisie, betere prestaties op scholen, inwoners die zuinig omgaan met afval en energie, gezonde sportaccommodaties en …….vult u het maar in!

Welke onderwerpen zijn voor uw organisatie belangrijk? Welke problemen signaleert u waar Rotterdammers tegen aan lopen? Waar moet het CDA Rotterdam in haar verkiezingsprogramma absoluut aandacht aan besteden? Ziet u kansen waar we op in moeten spelen? Kortom, wat wilt u meegeven?

Kom op zaterdag 17 juni tussen 12.00 en 17.00 uur naar de Machinist, Willem Buytenwegstraat 45 en pitch uw ideeën voor het verkiezingsprogramma van CDA Rotterdam. Wij luisteren graag naar u! Uw input wegen we zorgvuldig af in het op te stellen verkiezingsprogramma.

(Sport)verenigingen, kerken, ondernemers, bewonersverenigingen, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en alle andere maatschappelijke organisaties zijn welkom. Met de inzet van vele vrijwilligers zijn jullie van grote waarde voor de stad.

Doet u mee? Meld u dan uiterlijk 15 juni aan via [email protected]. Wij laten u weten welk tijdstip u wordt verwacht. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.