08 juni 2017

Geen uitbreiding overlast luchthaven

Binnenkort wordt in de gemeenteraad gesproken over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Er ligt een advies voor van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR, overlegorgaan van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland) aangaande een nieuw Luchthavenbesluit voor het voormalige Zestienhoven.

In dit advies wordt duidelijk aangegeven dat uitbreiding van de geluidsruimte voor de luchthaven, waardoor er meer vliegtuigen zouden kunnen vertrekken en landen, wat de regio betreft geen draagvlak heeft. Er wordt wel gesteld dat het helikopterverkeer dat nu ook van het vliegveld gebruik maakt (voornamelijk politie- en traumahelikopters) wellicht naar een nieuw aan te leggen helihaven zou kunnen worden verplaatst. Op dat moment zou de luchthaven de vrijgekomen geluidsruimte wel kunnen gebruiken voor extra vluchten.

De CDA-fractie is blij dat uitbreiding van de bestaande geluidsruimte sowieso niet aan de orde is. Hierover zijn zowel in Rotterdam als in de provincie duidelijke coalitie-afspraken gemaakt. We staan daarnaast kritisch tegenover een eventuele uitplaatsing van het helikopterverkeer, maar hebben geen bezwaar tegen onderzoek naar mogelijke alternatieve locaties. Indien uitplaatsing mogelijk zou zijn, willen we wel de keuze open houden om de dan vrijkomende geluidsruimte deels ongevuld te laten. Hierdoor kan de overlast voor omwonenden in bijvoorbeeld Overschie en Hillegersberg-Schiebroek worden teruggedrongen. We zien alvast geen ruimte voor een nieuwe helihaven binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Zo zijn er grote zorgen in Pernis naar aanleiding van een positief onderzoeksrapport over de mogelijke vestiging van een helihaven aan de Seattleweg vlakbij het dorp.

Raadslid Christine Eskes kan deze zorgen goed begrijpen. "Pernis ligt midden in het havengebied en wordt dus van nature omgeven door bronnen van geluidshinder. Men is daar dus het nodige gewend, maar dat betekent niet dat de tolerantie eindeloos is. Een nog verdere toename van geluidshinder door de vestiging van een helihaven aan de Seattleweg zien we dan ook absoluut niet zitten." De positieve uitkomsten van het onderzoek naar de Seattleweg doen hier wat de CDA-fractie betreft niets aan af.

Het vorenstaande maakt het al enigszins duidelijk, maar wat ons betreft zal er sowieso geen sprake zijn van overhaaste beslissingen. Een onderzoek naar eventuele andere locaties voor het helikopterverkeer alleen al zal zodanig veel tijd in beslag nemen, dat er voorlopig niets zal veranderen aan de huidige situatie op de luchthaven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.