15 juni 2017

Forse opknapbeurt voor speelplekken in de stad

Vorig jaar diende CDA-raadslid Danielle Knieriem een motie in om geen speelplekken te laten verdwijnen. Met resultaat! Dankzij het CDA Rotterdam steekt het stadsbestuur de komende vier jaar 2,8 miljoen euro in het onderhoud van ruim duizend speelplekken in de stad.

Met die toezegging is de dreigende verloedering en teloorgang van tal van speellocaties in de stad voorkomen, stelt CDA-raadslid Danielle Knieriem. Vorig jaar diende zij een motie in waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om geen enkele speelplek te laten verdwijnen.

,,Om die belofte gestand te doen, bleek per jaar 7 ton nodig te zijn’’, zegt Knieriem. ,,Die financiële ruimte heeft het college gelukkig gevonden, waardoor de knelpunten nu ook daadwerkelijk aangepakt kunnen worden.’’ Komend jaar wordt een begin gemaakt met het wegwerken van het achterstallige onderhoud.

De maatregel staat in de kaderbrief, die wethouder Adriaan Visser (financiën, D66) woensdag naar de Rotterdamse gemeenteraad stuurt. Daarin schetst hij de financiële keuzes en mogelijkheden voor het komende jaar. Die worden verwerkt in de begroting. Daar buigt de raad zich in november over.

Speelvisie
Behalve 270 sportvelden telt Rotterdam 1.027 speelplekken met in totaal 6.291 speeltoestellen, zo valt te lezen in de vorig najaar aangenomen Speelvisie. ,,Daar zitten ook heel veel gare speellocaties tussen die, als de gemeente niets doet, uiteindelijk verworden tot hele onaangename plekken waar niemand meer wil komen’’, zegt Knieriem.

Haar partij ijvert al langer voor (meer) gezinsvriendelijke wijken. Later deze maand biedt Knieriem de gemeenteraad een initiatiefnotitie aan op basis van een eigen gezinsonderzoek onder 461 respondenten. Daarin staan, aldus de gezinspartij, tal van voorstellen en maatregelen voor ‘een stad die meer in balans is’.

Eén op de vier deelnemers aan de digitale enquête onderstreepte het belang van goede speelvoorzieningen in de stad, zegt Knieriem. ,,Daaruit blijkt hoe belangrijk dit thema is. Voor heel veel ouders is het van essentieel belang dat de speelvoorzieningen voor kinderen in hun buurt op orde zijn. Zo niet, dan is de kans groter dat ze de stad vroeg of laat de rug toekeren.’’

Wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar) komt eind deze maand met een overzicht van de speelplekken waar de nood het hoogst is. 

Bron: Algemeen Dagblad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.