19 juni 2017

61 miljoen extra voor Rotterdamse zorg

Hugo de Jonge: 'In Rotterdam krijgen steeds meer mensen de zorg die zij nodig hebben. Steeds meer mensen weten de gemeente te vinden voor zorg. En dat is goed nieuws. De keerzijde is dat daar ook een prijskaartje aanhangt. Maar de vraag van mensen moet centraal blijven staan. De gevraagde extra investering doen we dus graag.' 

In de voorjaarsnota wordt ruim 61 miljoen extra voor zorg vrijgemaakt, omdat steeds meer Rotterdammers een beroep doen op de gemeente. In 2016 ontvingen 5.000 meer Rotterdammers zorg ten opzichte van 2015. De zorg is toegankelijker en laagdrempeliger geworden voor Rotterdammers - een van de doelstellingen van de decentralisaties. De toename van zorgvragers is onder meer te danken aan een campagne van de gemeente, om mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben de weg te wijzen naar de gemeente. 

De keerzijde van de medaille is dat de kosten voor de zorg meestijgen. Om de zorg toegankelijk te houden en Rotterdammers van zorg te voorzien die nodig is, worden er de komende jaren extra middelen ter beschikking gesteld voor de WMO en Jeugdhulp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.