03 juli 2017

Behoud bijzondere orgelzolders Breepleinkerk

Ook na verkoop van de Breepleinkerk moeten de orgelzolders, waar Joodse onderduikers met de hulp van een aantal moedige mensen de Tweede Wereldoorlog wisten te overleven, toegankelijk blijven voor het publiek. Dit heeft het college van B&W laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van raadslid Danielle Knieriem.

Naar aanleiding van een bericht over de verkoopplannen in het AD/RD had Knieriem het college gevraagd of en hoe zij ervoor willen zorgen dat het bijzondere verhaal van de orgelzolders kan worden doorverteld en getoond aan nieuwe generaties Rotterdammers. De verkoop van de Breepleinkerk aan een andere partij zou hier immers verandering in kunnen brengen.

Het college deelt de zorgen van de CDA-fractie en geeft aan er veel waarde aan te hechten dat de orgelzolders ook in de toekomst publiek toegankelijk blijven voor educatieve doelen. Deze wens zal het college nadrukkelijk doorgeven aan de huidige eigenaar van de kerk. Ook zal de huidige eigenaar worden gevraagd welke stappen zij denkt te nemen om ervoor te zorgen dat de orgelzolders ook in de toekomst toegankelijk blijven voor het publiek. Tot slot geeft het college aan op korte termijn de procedure tot aanwijzing van de Breepleinkerk als gemeentelijk monument in gang te willen zetten. De CDA-fractie is blij met deze betrokkenheid van het college en zal het vervolg nauwgezet blijven volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.