03 juli 2017

CDA: stabiliteit stadsbestuur snel hersteld

De CDA-fractie is enthousiast  over  het zomerakkoord dat de coalitiepartijen en ChristenUnie-SGP hebben bereikt. Omdat de coalitie niet meer kon steunen op een meerderheid in de gemeenteraad, heeft de CDA-fractie ingezet op het sluiten van een akkoord met een of meer oppositiepartijen. Met meerdere fracties zijn daarover gesprekken gevoerd.

Fractievoorzitter Sven de Langen: “Het is goed dat het zo snel is gelukt de stabiliteit van het stadsbestuur te herstellen en de ingezette koers uit het coalitieakkoord voort te zetten. De ChristenUnie-SGP is de afgelopen drie jaar een constructief-kritische partij in de gemeenteraad geweest. Wij zijn gelukkig dat er een akkoord is gesloten met ook voor het CDA belangrijke punten op het gebied van armoede en duurzaamheid.”

Het CDA  staat ook open voor inhoudelijke samenwerking met andere fracties. De Langen: “Rotterdam samen sterker maken, dat is en blijft onze inzet. De gesprekken van de afgelopen dagen bieden zeker mogelijkheden om daarop samen te werken  met verschillende fracties.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.