26 september 2019

Begroting 2020: #samendoorpakken is samen doen!

Het CDA Rotterdam is blij met de begroting die nu voorligt. Afgelopen bestuursjaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van het maken van plannen en deze te vertalen in beleid. Nu is de tijd aangebroken om de plannen uit te voeren. We zetten samen de schouders eronder en gaan keihard aan de slag om zichtbare, tastbare resultaten en verbeteringen te realiseren voor alle Rotterdammers. Samen maken we van Rotterdam een betere stad.

 

Het stereotype ouderen die de gehele dag achter de geraniums zitten is niet meer van deze tijd. In de realiteit willen ouderen zo lang mogelijk actief meedoen in de maatschappij en oud worden in hun eigen wijk, omringt door de mensen die hun dierbaar zijn. Daarom was het broodnodig dat er een masterplan ouderen kwam, want de bevolkingsgroep ouderen neemt toe in Rotterdam. In 2035 is een op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Deze groep heeft onze stad opgebouwd en gemaakt tot wat deze nu is. Deze groep Rotterdammers verdient het om gelukkig oud te worden in hun eigen wijk en stad. Daarom zijn wij blij dat er in de komende jaren 13 miljoen euro geïnvesteerd wordt in het programma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de realisatie van zes ouderenhubs: centrale ouderenvoorzieningen waar wonen, welzijn en zorg slim en dichtbij worden georganiseerd.

 

Verenigingen staan hoog in het vaandel bij het CDA. Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. De vereniging uit bij uitstek de plek van het “samen doen”, samen sporten, samen spelen, samen optrekken, en samen organiseren. Daarnaast komen de leden van verenigingen uit alle gelederen van de samenleving: jong & oud, hoog opgeleid of juist lager opgeleid, man – vrouw, enzovoorts. Daarom spelen verenigingen een sleutelrol in het stimuleren van sociale cohesie en solidariteit in de Rotterdamse maatschappij. Wij zijn blij dat er een actieplan verenigingen is opgesteld om het Rotterdamse verenigingsleven te ondersteunen en te stimuleren en dat er hiervoor is zo’n 4 miljoen euro vrijgemaakt in de begroting.

 

Rotterdam gaat keihard aan de slag met de energietransitie. Dit is hard nodig en ondertussen hoog tijd, maar het CDA heeft wel zijn zorgen geuit over de manier waarop dit gaat gebeuren. Dit moet niet van bovenaf besloten worden, maar we moeten naast de Rotterdammers gaan staan en samen met de Rotterdammers hun huis, wijk en stad verduurzamen. Hiervoor heeft het CDA de motie ingediend verduurzamen doe we samen. We zijn blij dat deze motie is opgepakt in het uitvoeringsplan energietransitie 2019-2020 en dat ruimte is in de begroting voor energiecoaches. Deze energiecoaches zijn mensen die dicht bij de Rotterdammers staan om hen te helpen met energieadviezen en het werken aan verbeteringen in de wijk.

 

Veel Rotterdammers, en ook veel te veel Rotterdamse gezinnen met kinderen, leven in armoede. Wel een op de vijf kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Daarnaast bleek uit de armoedemonitor dat gezinnen met oudere kinderen op jaarbasis €1200 tekort komen om fatsoenlijk rond te komen. Dit vindt het CDA Rotterdam onacceptabel. We dreigen een generatie te verliezen omdat deze kinderen opgroeien in de gezinnen die in overlevingsmodus staan, in zo’n situatie is er geen ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing. Daarom zijn we blij dat de pilot intensieve gezinsaanpak in 2020 doorgaat. In deze aanpak worden 500 gezinnen voor langere tijd intensief begeleid om te werken aan een goede thuissituatie en een duurzame aanpak van armoede.

 

Het CDA Rotterdam heeft altijd al extra aandacht gevraagd voor de positie van middeninkomens op de Rotterdamse woningmarkt. We hebben in Rotterdam heel hard de politieagenten, onderwijzers en zorgpersoneel nodig, maar we hebben simpelweg niet genoeg woningen die geschikt zijn voor deze mensen. Het actieplan middenhuur is daarom ook belang om voldoende aanbod in dit segment te waarborgen. We zijn blij om te zien dat dit wordt gewaarborgd in de begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.