10 november 2017

Behoud gezinnen essentieel voor de stad

Uit recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ruim één op de vier gezinnen binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind Rotterdam verlaat. Voor een toekomstbestendige stad waar het prettig wonen is, is de aanwezigheid van gezinnen van cruciaal belang. De CDA-fractie maakt zich sterk voor een gezinsvriendelijk Rotterdam en is dan ook van deze cijfers geschrokken. Raadslid Christine Eskes heeft het college gevraagd wat zij gaat doen om deze zorgwekkende trend een halt toe te roepen.

Eerder dit jaar heeft de CDA-fractie een initiatiefnotitie ingediend op basis van een onderzoek onder honderden Rotterdamse gezinnen. Daarin hebben we concrete voorstellen gedaan voor een gezinsvriendelijkere stad. De recente CBS-cijfers onderstrepen de noodzaak hiervan. Er is de afgelopen jaren door de gemeente sterk ingezet op het behoud van gezinnen in de stad, bijvoorbeeld door middel van het programma Kansrijke wijken. Toch stelt het CBS dat sinds 2013 steeds meer jonge gezinnen de stad verlaten en dat dat aandeel sindsdien ieder jaar groter is geworden. De CDA-fractie wil graag van het college weten wat hier de oorzaak voor is en nog belangrijker, wat we hiertegen gaan doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.