23 november 2018

CDA: 'Weer een stap in de verkeerde richting voor de Bonnenpolder'

De Rotterdamse CDA-fractie is teleurgesteld over het besluit van het college om het plan voor natuurbegraven in de Bonnenpolder bij Hoek van Holland verder uit te laten werken.

In een brief die het college eerder deze week naar de Rotterdamse gemeenteraad heeft gestuurd, geeft men aan de initiatiefnemers achter het natuurbegraven de kans te willen geven om hun plannen verder uit te werken, voordat dit in een wijziging van het bestemmingsplan wordt verwerkt. Dit ondanks een negatief advies van de gebiedscommissie Hoek van Holland en het feit dat de ruime meerderheid van de gevraagde Hoekenezen zich in een bewonersenquête tegen een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder heeft uitgesproken.

CDA-fractievoorzitter Christine Eskes betreurt het principebesluit van het college. "Het college wil dat de initiatiefnemers de bezwaren van bewoners wegnemen, maar gaat voorbij aan het feit dat het natuurbegraven op deze plek zelf het grootste bezwaar is. Het is voor de Bonnenpolder en voor de Hoekenezen dan ook een stap in de verkeerde richting."

De CDA-fractie wil op korte termijn met het college en andere partijen in debat om dit plan alsnog van tafel te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.