06 juni 2019

De knoop ontwarren

Deze week bespreekt de gemeenteraad het beleidskader Armoedeaanpak 'Uit de knoop'. Een wijkgerichte aanpak, waarin de samenwerking met diverse wijk- en gebiedsgerichte programma’s en lokale partners wordt gezocht, moet daarbij helpen.

Daarom vraagt Alex Hallema namens het CDA Rotterdam daarbij aandacht voor de kerkelijke, religieuze en/of diaconale gemeenschappen in de wijken van Rotterdam. Zij hebben al bestaande structuren om armen te ondersteunen en daarnaast hebben ze een belangrijke functie als sociaal netwerk. Daarmee zouden zij drempelverlagend kunnen werken in de toeleiding naar formele hulp. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.