20 mei 2019

Doorbraak in impasse Noordereiland

Afgelopen week heeft de gemeenteraad op initiatief van raadslid René Segers-Hoogendoorn een beslissende stap gezet in het aanpakken van de overlast waar bewoners van Noordereiland al jaren mee te maken hebben. Waar het nu nog een eiland van gratis parkeren is te midden van gebieden met betaald parkeren, moet hier per 1 januari volgend jaar een eind aan komen. Ook heeft de raad zich uitgesproken voor een stevige aanpak van de zogenaamde 'kadekapers'. 

Het Noordereiland is een prachtig stuk Rotterdam, met prachtige uitzichten over de Maas en dichtbij het centrum. Tegelijkertijd leiden deze zaken er ook toe dat het Noordereiland nu bovengemiddeld veel overlast ervaart. Op dit moment is er hier namelijk geen betaald parkeren, in tegenstelling tot omliggende wijken op beide Maasoevers. Daarmee zetten veel mensen hun auto daar neer, zonder dat ze op het eiland moeten zijn. Hierdoor kunnen bewoners en bezoekers hun auto met name overdag nauwelijks meer kwijt.

Een nog grotere bedreiging van het woongenot van de bewoners van het Noordereiland vormen de zogenaamde 'kadekapers'. Dit zijn mensen die hun auto op de ruim opgezette kades parkeren en hier vervolgens allerlei vormen van overlast veroorzaken; van geluidshinder tot openlijk drugsgebruik. Het college heeft hier de afgelopen tijd al flink op ingezet en wat ons betreft wordt dit verder uitgebouwd. Dit kan ook betekenen dat overtallige parkeerplaatsen die nu een aantrekkelijke hangplek vormen voor de kadekapers, indien mogelijk worden opgeheven.

In twee moties van CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn - mede ingediend door PvdA, Leefbaar Rotterdam en GroenLinks - wordt het college gevraagd om uiterlijk per 1 januari 2020 betaald parkeren in te voeren op het gehele Noordereiland en om verder te gaan met de aanpak van overlast door de kadekapers. Dit laatste moet met name gebeuren door handhaving en indien nodig aanpassingen in de buitenruimte. Hiervoor moet worden opgetrokken met de wijkraad en andere bewoners van het Noordereiland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.