30 november 2017

Gebruik Huizen van de Wijk

Vandaag werd er in de gemeenteraad gesproken over het gebruik van Huizen van de Wijk voor religieuze erediensten en politieke bijeenkomsten. CDA-raadslid Christine Zandberg: “Het CDA is heel erg blij met de inzet van kerken. Religieuze gemeenschappen zijn van ongelooflijk grote waarde in de samenleving. Ze leveren een bijdrage aan maatschappelijke en sociale vraagstukken in de wijk. Veel leden van deze gemeenschappen zetten zich hier dagelijks vrijwillig voor in. Dit is zeer te prijzen. Zonder deze inzet stond de stad er heel ander voor.  Het CDA draagt religieuze gemeenschappen dan ook een warm hart toe. Religiestress is ons dan ook vreemd".

Wel vindt het CDA dat een Huis van de Wijk geen vervanging is van een kerk. De Huizen van de Wijk zijn er voor omwonenden en connecties met welzijnsinstellingen. Deze welzijnsactiviteiten staan voorop. Het Huis van de Wijk moet een open karakter hebben en toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen moet zich er thuis voelen. Activiteiten georganiseerd door religieuze gemeenschappen zijn dan ook van harte welkom in het Huis van de Wijk. In het geval van erediensten vinden wij  het belangrijk dat deze geen structureel karakter krijgen. Hiervoor is het Huis van de Wijk niet bedoeld. 

Wat betreft de kerken die momenteel voor de eredienst gebruik maken van het Huis van de Wijk zijn wij van mening dat de overgangssituatie netjes geregeld moet worden. Kerken mogen niet op straat worden gezet wanneer er geen reëel alternatief is. Daarom is het goed dat de wethouder 2018 als overgangsjaar gebruikt.

De CDA-fractie heeft voor een motie van ChristenUnie/SGP gestemd over het gebruik van Huizen van de Wijk. Daarnaast hebben wij een motie gesteund om de richtlijnen voor het gebruik van het Huizen van de Wijk uit te werken. Beide moties zijn aangenomen door de gemeenteraad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.