24 februari 2023

Het Woonakkoord is aangenomen!

Wij zijn super trots!

Op 23 juni 2022 behaalde onze motie Woonakkoord een meerderheid in de raad. Gisteren op 23 februari 2023 is deze motie tot uitwerking gekomen: het raadsvoorstel Woonakkoord is aangenomen en zal de basis vormen voor het Rotterdamse woonbeleid de komende jaren! Wij zijn superblij dat het gepolariseerde debat rondom wonen nu is uitgemond in een breed gedragen en gemeenschappelijke visie! Dit is des te belangrijker in een tijd waarin de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen erg onder druk staat.

Als CDA willen we altijd de verbinding opzoeken, bestrijden we verdeeldheid en omarmen we eensgezindheid. De 10 uitgangspunten van het Woonakkoord die nu zijn aangenomen zullen de basis vormen voor toekomstig Woonbeleid. Deze uitgangspunten gaan dus ook bepalen welke afspraken het college maakt met corporaties en ontwikkelaars én hoe we Rotterdam een betaalbaar thuis kunnen maken voor iedereen!

In het afgelopen halfjaar heeft een werkgroep input opgehaald bij allerlei partijen uit de stad; van huurders en verhuurders tot ontwikkelaars en ambtenaren. Al deze partijen waren heel positief over de samenwerking, Daarom is dit een breed gedragen Woonakkoord; breed gedragen door de raad en door de stad! Dit is wat onze fractievoorzitter René Segers-Hoogendoorn heel mooi verwoordde als ‘De Schoonheid van het Compromis’

Houd onze social media kanalen én de media in de gaten om te zien welke uitgangspunten er in dit woonakkoord zijn opgenomen en hoe we dit in de praktijk gaan brengen!
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.