24 augustus 2017

Informeer omwonenden havengebied jaarlijks over uitstoot schadelijke stoffen

Het CDA wil dat inwoners van Hoek van Holland, Pernis, Hoogvliet, Rozenburg en Heijplaat jaarlijks worden geïnformeerd over de hoeveelheid schadelijke stoffen die er het voorgaande jaar in hun wijk zijn gemeten. Hierdoor worden omwonenden op een regelmatige basis geïnformeerd en niet alleen bij incidenten, zoals recent het geval was bij de raffinaderijen van Shell in Pernis en Esso in de Botlek.

Tijdens een debat over deze incidenten in het havengebied heeft de CDA-fractie gevraagd of omwonenden structureel geïnformeerd kunnen worden over de uitstoot van schadelijke stoffen in hun wijk. Op deze manier worden omwonenden actiever betrokken, wordt er transparant gecommuniceerd en kan hopelijk een deel van de zorgen die er leven worden weggenomen. Het college van B&W heeft in reactie hierop toegezegd hier op niet al te lange termijn gehoor aan te geven.

Hoewel de incidenten van de afgelopen weken vooral gebreken in de crisiscommunicatie hebben aangetoond, zijn hiermee ook de al bestaande zorgen en vragen van inwoners van Hoek van Holland, Pernis, Hoogvliet, Rozenburg en Heijplaat nog duidelijker naar voren gekomen. Zonder incidenten is er namelijk nauwelijks sprake van communicatie, terwijl er ook dan uitstoot is van schadelijke stoffen. Volgens CDA-raadslid Turan Yazir moet de structurele communicatie dus ook worden verbeterd. Yazir: 'Aangezien deze uitstoot het gehele jaar door op verschillende plekken in de stad wordt gemeten, is er voldoende informatie beschikbaar om de vragen van omwonenden te kunnen beantwoorden'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.