08 juni 2022

Kort uitgelegd: Rotterdam stapt uit het overleg Rotterdam Airport

U heeft het wellicht al voorbij zien komen: Rotterdam stapt uit het overleg met Rotterdam Airport. Wij zijn blij met deze beslissing en onze rol hierin, maar wij begrijpen dat dit ook een heftige uitkomst is. Er ging namelijk veel vooraf aan deze beslissing. De reden dat de gemeente Rotterdam uit het overleg met Rotterdam airport stapt is een indirect gevolg van een motie van D66, gesteund door ons. Deze motie, die een meerderheid behaalde, stelt dat het voorkeursscenario voor de toekomst van de luchthaven sowieso niet ondertekend zal worden door het college. Het voorkeursscenario is het resultaat van de overleggen die de luchthaven de afgelopen tijd heeft gevoerd met andere partijen, waaronder de gemeente en de bewoners. Rotterdam Airport moet namelijk dit jaar nog een aanvraag indienen bij de minister waarin de toekomstplannen, het voorkeursscenario, worden beschreven. De minister bepaalt vervolgens hoeveel ruimte de luchthaven mag innemen.  

De gemeenteraad heeft besloten dit voorkeursscenario dus niet te ondertekenen waarmee zij een duidelijk signaal afgeeft richting de minister niet achter te toekomstplannen te staan. Allereerst omdat het participatietraject niet goed is verlopen. De omwonenden zijn onvoldoende gehoord en meegenomen in het proces. Eerder dit jaar stapten de twee Rotterdamse bewoners-vertegenwoordigers al uit het overleg met de luchthaven omdat er alleen over groei gesproken kon worden en de luchthaven absoluut geen krimpscenario wil onderzoeken. Dit laatste is de tweede reden waarom de gemeenteraad niet achter het voorkeursscenario staat.  Het is niet gezegd dat die krimp er komt of dat de gemeente dit zou willen, echter weigert de luchthaven dit scenario überhaupt te onderzoeken en staat daarmee dus alleen open voor groeiscenario’s.  

Wij als CDA Rotterdam hebben ons de afgelopen jaren ingezet tegen verdere groei van de luchthaven omdat veel omwonenden overlast ervaren en omdat Rotterdam voor een grote verduurzamingsopgave staat. Het CDA is zodoende van mening dat het college haar handtekening niet onder een plan mag zetten waarin zowel de stem van de bewoners als die van de raad niet goed is verwerkt. Het terugtrekken van de gemeente uit het overleg is spijtig, maar dat is hier een indirect en onoverkomelijk gevolg van. Zoals afgelopen donderdag bleek staan wij als CDA hier niet alleen in en heeft een meerderheid in de raad besloten dat het college het voorkeursscenario niet mag ondertekenen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.