16 februari 2018

'Meer woningen voor leraren en agenten'

Rotterdam is in trek en dat is een mooie zaak. Tegelijkertijd heeft dit ook minder mooie gevolgen voor onze stad. Door deze toegenomen populariteit en een gebrek aan middeldure en dure woningen rijzen de prijzen de pan uit, met name in de vrije huursector. Met als gevolg dat het voor mensen met modale inkomens, zoals agenten en leraren, haast ondoenlijk is geworden om in onze stad te wonen. Wonen in de stad mag niet enkel voorbehouden zijn aan arm en rijk. Daarom dat fractievoorzitter Christine Eskes het college heeft gevraagd om een actieplan Middenhuur.

Amsterdam en Utrecht zijn in het afgelopen jaar ook met dit soort actieplannen gekomen die exorbitante huurverhogingen in de vrije sector moeten tegengaan en moeten zorgen voor een zo groot mogelijk aanbod aan middeldure huurwoningen. Dit om te voorkomen dat de middenklasse uit de stad wordt gedrukt. In Rotterdam signaleren we deze trend op de woningmarkt ook, dus vinden we het meer dan de moeite waard om te onderzoeken of dit hier navolging kan krijgen.

Het actieplan dat wij voor ogen hebben komt er onder meer op neer dat er afspraken worden gemaakt met beleggers, ontwikkelaars en andere grote verhuurders over de hoogte van de huur en het vastleggen hiervan voor een periode van tien tot twintig jaar. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat woningen die door woningcorporaties worden verkocht of woningen die als middeldure huurwoning worden gebouwd, ook echt voor deze groep beschikbaar blijven en niet, zoals nu gebeurt, binnen een mum van tijd zodanig veel duurder worden dat ze onbereikbaar zijn voor de middenklasse.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.