26 juni 2018

Nieuw coalitieakkoord gepresenteerd: nu met ‘nieuwe energie’ aan de slag!

Vanmiddag is het coalitieakkoord gepresenteerd dat we als CDA hebben gesloten met de fracties van de VVD, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie-SGP. De titel van het akkoord is Nieuwe energie voor Rotterdam. Namens het CDA hebben Sven de Langen en Christine Eskes deelgenomen aan de onderhandelingen en het resultaat mag er zijn!

We willen met dit coalitieakkoord een antwoord geven op een aantal grote uitdagingen waar Rotterdam nu en straks mee te maken krijgt. Zo binden we op het gebied van veiligheid de strijd aan met buitenlandse inmenging en ondermijnende criminaliteit. Verder tonen we op het gebied van duurzaamheid de ambitie die een grote stad moet tonen om verandering te bewerkstelligen. Ten slotte kijken we ook naar de werkgelegenheid van de toekomst, die we bijvoorbeeld door middel van leer-werkakkoorden willen blijven garanderen. We hebben ons ingezet voor een mbo voor volwassenen, zodat mensen die nu aan het werk zijn, ook aan het werk blijven in de veranderende arbeidsmarkt.

Naast de hiervoor genoemde antwoorden staat er nog een aantal zeer herkenbare CDA-punten in het coalitieakkoord. Hieronder gaan we op een aantal van deze punten nader in: 

  • We houden rekening met onze ouderen. Niet alleen behouden we het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, maar er komt ook nog eens tien miljoen euro bij voor een Masterplan Ouderen waarin aandacht is voor onder meer dementie en vitaliteit, maar ook voor nieuwe woon-zorgvormen. 

  • Het verenigingsleven kan altijd op onze warme belangstelling en steun rekenen. Zo komt er extra geld beschikbaar voor het onderhoud en de vernieuwing van sportaccommodaties en gaat de subsidie voor scoutingverenigingen omhoog. 

  • De afgelopen jaren hebben wij ons nadrukkelijk ingezet voor het behoud van de middenklasse voor onze stad, bijvoorbeeld door te pleiten voor een 'Actieplan middenhuur'. Dit plan komt er, zodat we kunnen voorkomen dat de huren in het middensegment de pan uit blijven rijzen en de middenklasse niet langer de stad wordt uitgejaagd. 


Dit zijn slechts enkele van de punten waarmee we aan de slag gaan voor een nog mooier Rotterdam. Met lef gaan we de grote uitdagingen aan waar onze stad voor staat. Dus nu vol vertrouwen en energie aan de slag!

Lees ook: Nieuwe energie voor Rotterdam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.