11 oktober 2017

Nieuw regeerakkoord versterkt vertrouwen in toekomst Rotterdam

Het CDA Rotterdam ziet veel positieve punten voor de stad in het regeerakkoord dat gisteren is gepresenteerd door de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Op verschillende terreinen worden er door de komende regering keuzes gemaakt die Rotterdam kunnen versterken en waar het leven van de Rotterdammers beter van wordt.

Er is gekozen voor investeringen in kansen voor en ontwikkeling van alle Rotterdammers. Zo wordt er €170 miljoen geïnvesteerd in het versterken van vroeg- en voorschoolse educatie, zodat ook de jongste Rotterdammers de kans blijven krijgen om hun schoolloopbaan optimaal te starten. Ook wordt er geld beschikbaar gesteld voor investeringen in Rotterdam-Zuid, zodat de inspanningen van de afgelopen jaren op het vlak van wonen, werken en onderwijs op volle kracht kunnen worden voortgezet.

Naast een nadrukkelijk sociaal gezicht toont de nieuwe coalitie zich gelukkig ook niet blind voor de minder aangename fenomenen waar onze stad mee heeft te kampen. Zo komt er een ondermijningswet en een bijbehorend fonds waarmee de aanpak van ondermijnende criminaliteit een stevige impuls krijgt. Ook komt er een verbod op antidemocratische organisaties en wordt de strafeis voor haatzaaien verdubbeld van één naar twee jaar. De weerbare stad die wij voor ogen hebben, komt hiermee weer iets dichterbij.

Ook op economisch vlak komen er maatregelen aan waar Rotterdam zijn voordeel mee kan doen. Zo wordt het Havenbedrijf gecompenseerd voor de vennootschapsbelasting die het moet betalen, zodat de Rotterdamse haven weer op basis van een gelijk speelveld de concurrentie aankan met andere Europese havens. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor het aanpakken van verkeersknelpunten rondom de stad en voor investeringen in het openbaar vervoer. Wat het CDA Rotterdam betreft komt er hiermee ook meer schot in de plannen voor een nieuwe metrolijn op Zuid. Al met al heeft dit regeerakkoord genoeg in zich om ons vertrouwen in de toekomst van Rotterdam te versterken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.