28 juni 2022

Onze kijk op het coalitieakkoord

Raadslid René Segers-Hoogendoorn heeft zijn respect uitgesproken voor de nieuwe coalitiepartijen die bruggen geslagen hebben daar waar dat niet mogelijk leek. Samen gaan zij de komende tijd aan de slag voor de stad.

Echter is het coalitieakkoord erg vaag opgesteld, zijn de doelen weinig concreet en wordt er meerdere malen geen informatie verschaft over de financiering van deze doelen. In de raadsvergadering vorige week legde René het coalitieakkoord naast onze vier pijlers; rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid. Helaas schiet het akkoord op alle vier tekort. Zo besteed het akkoord weinig aandacht aan de milieugevolgen van o.a. het uitbreiden van Rotterdam The Hague Airport. Verder zijn de sustainable development goals niet concreet terug te zien in het document.

Ook mist het CDA inhoud op de thema's (jeugd)zorg, preventie, en sport. ‘’En dat na een pandemie!’’, aldus René.  Verder lijkt er weinig aandacht te zijn voor de gemeenschap en de gemeenschapszin: het woord vereniging is bijna niet terug te zien in het akkoord en we missen aandacht voor het gezin.

De kern is dat het coalitieakkoord ontbreekt aan visie, terwijl zoals René aangeeft  ‘’deze stad bestuurders nodig heeft die verder kijken dan de dag van morgen’’. Wij hopen in gesprek met de coalitie de komende tijd toch wat te kunnen bereiken op deze belangrijke CDA thema's: waar de visie mist, brengen wij hem terug.

‘’Ik ( René) reik u de hand, en als u ons zoekt dan kunt ons vinden in het midden’’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.