12 januari 2018

CDA trots op resultaten college

Vandaag presenteert het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA de eindstand over de periode 2014-2018. Het CDA Rotterdam is trots op de resultaten die we hebben geboekt in deze collegeperiode. De volledige eindstand van het collegeprogramma vindt u hier. Wij zetten er vijf voor u op een rij: 

1. Betere onderwijsresultaten 
We moeten een achterstand ombuigen naar een voorsprong. Dat begint al vroeg: door de introductie van Groep Nul wordt bij jonge kinderen de taalachterstand ingelopen voordat zij naar de kleuterschool gaan. Het CDA heeft ervoor gezorgd dat alle Rotterdamse basisscholen een 'Groep nul' krijgen. Rotterdam verdient het om de beste leraren voor de klas te hebben staan. Daarnaast is de Rotterdamse onderwijs-CAO geïntroduceerd om zo de beste leraren aan het Rotterdamse onderwijs te binden. In de Rotterdamse onderwijs-cao zitten beloningen voor topprestaties en wordt geïnvesteerd in de opleiding van leraren. 

Door de inzet van voormalig CDA-wethouder Hugo de Jonge is de achterstand van Rotterdamse scholen flink ingelopen. Rotterdam scoort een vol punt hoger dan vorig jaar en stijgt meer dan de landelijke of de G4-score. Daarmee loopt Rotterdam de achterstand op het landelijk gemiddelde verder in. Was het verschil tussen het landelijke cijfer en het Rotterdamse cijfer in 2010 nog 4,2, in 2017 is het verschil nog slechts 1,4. Daarnaast is met de aanval op schooluitval is het aantal schoolverlaters flink gedaald. Ook zijn de thuiszitters meer geactiveerd.

Een goede leeromgeving is belangrijk voor jongeren. Daarom heeft het CDA gezorgd voor een forse investering in renovatie en nieuwbouw van scholen. De gemeente  investeert deze periode (2014-2018) 200 miljoen euro in Rotterdamse schoolgebouwen. 

2. Minder eenzame ouderen 
Bijna de helft van de Rotterdamse bevolking voelt zich eenzaam. Wij leggen ons niet neer bij eenzaamheid, met name onder ouderen. Het CDA wil het sociaal isolement van Rotterdammers tegengaan. Daarom is er dankzij het CDA een aanpak eenzaamheid gekomen met als één van de maatregelen het jaarlijkse huisbezoek aan 75-plussers. Tijdens dit huisbezoek wordt gesproken hoe het met iemand gaat en wanneer nodig kan diegene naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten in de buurt worden begeleid. Sinds 2014 zijn er bijna 14.000 huisbezoeken door vrijwilligers gebracht. 

De aanpak eenzaamheid lijkt zijn vruchten af te werpen. De eenzaamheid onder 65+-ers is gedaald van 56 naar 53%. Landelijk (en in Amsterdam) is er nog steeds sprake van een stijging. Met name onder de 75+-ers is er sprake van een stevige daling. 

3. Meer kindervriendelijke wijken
Juist in een grote stad als Rotterdam is een gezinspartij als het CDA onmisbaar. Wij werken hard aan een gezinsvriendelijk Rotterdam. De stad wordt daarmee leuker om in te wonen en werken, maar het is ook heel goed voor de sociale samenhang in de stad en voor de economie. Niet alleen nieuwbouwwijken, maar ook bestaande wijken moeten gezinsvriendelijk(er) worden gemaakt. Dit kan door doelgerichte inzet op het vlak van woningaanbod, onderwijs en speel-/buitenruimte. Zo is het dankzij het programma Kansrijke Wijken gelukt om de afgelopen vier jaar in negen wijken rondom het centrum het aandeel kansrijke gezinnen te verhogen (van 6,8% naar 8,5%)

4. Meer huizen met een tuin
Een basisvoorwaarde voor het aantrekken en behouden van gezinnen en andere sterke schouders is voldoende beschikbaarheid van woningen in het middensegment en daarboven. Met name huizen met een tuin zijn hierbij een groot goed. Door mooie, groene wijken te realiseren met voldoende speelvoorzieningen, behouden we de gezinnen uit midden- en hogere inkomensgroepen voor de stad. Dit komt het woonplezier en het sociaal-economisch klimaat in Rotterdam ten goede en daar worden we allemaal beter van. Het CDA is blij dat de woningbouw in de stad de afgelopen jaren weer is toegenomen. Wat ons betreft slaan we deze weg verder in, waarbij voldoende huizen met een tuin en meer woningbouw in de buitengebieden voor ons prioriteit hebben.

5. Investering in sportaccommodaties 
De afgelopen periode heeft het CDA gestreden voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het verbeteren van de kwaliteit van sportaccommodaties. Met resultaat: Rotterdam investeert de komende jaren 22 miljoen euro in het verbeteren van sportcomplexen.  Met deze forse investering kunnen sportverenigingen in Rotterdam eindelijk weer ademhalen. De situatie bij vele verenigingen was ronduit droevig. Hobbelige velden, druppelende douches in kleedkamers en kantines met houtrot. Terwijl juist deze verenigingen een onmisbare schakel zijn in de samenleving!  Door de inzet van het CDA wordt er fors geïnvesteerd in het inhalen van achterstallig onderhoud en het waarborgen van een fatsoenlijk onderhoudsniveau. Daarnaast wordt de kwaliteit van sportaccommodaties verbeterd door het opknappen van sportcomplexen, de aanleg van kunstgrasvelden, verhoging van de 1/3 regeling en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.