14 juli 2020

Rotterdam sterker uit de crisis

Deze laatste week voor het zomerreces staat in het teken van de voorjaarsnota waarin duidelijk wordt hoe het ervoor staat met de uitgaven en inkomsten van de gemeente. Rotterdam is in de afgelopen maanden hard geraakt door de crisis en de gemeente heeft daardoor meer uitgegeven om ondernemingen te redden en de stad draaiende te houden. Het is dan ook geen verassing dat de voorjaarsnota er anders uitziet dan eerdere jaren en we als stad voor een grote opgave staan. Maar er is geen tijd voor pessimisme, want deze crisis vormt naast een flinke tegenslag ook een kans voor onze stad. Rotterdam zal sterker uit deze crisis komen! Diederik van Dommelen heeft onderzocht wat volgens de Rotterdamse fracties nodig is om Rotterdam ook echt sterker uit deze crisis te krijgen. 

Meerdere goede initiatieven van het CDA zijn teruggekomen in dit rapport. Allereerst zijn wij voor banen van de toekomst. De gemeente gaat investeren in omscholing voor mensen die momenteel nog in de bijstand zitten. Ons initiatief MBO voor volwassenen sluit mooi aan bij dit streven; de coronacrisis heeft aangetoond dat online studeren mogelijk is en dit biedt perspectief voor alle mensen die zich graag willen laten omscholen. Daarnaast gaat de gemeente investeren in basisbanen, opnieuw een initiatief van het CDA Rotterdam. De Rotterdamse wijkbasisbanen zijn voor mensen in de bijstand voor wie de stap naar de arbeidsmarkt te groot is. Dit zijn parttime banen in de eigen omgeving zoals conciërges, pleinwachters, productiemedewerkers of schoonmakers. Het is niet de bedoeling dat deze banen ander werk verdringen, maar een opstapje vormen voor mensen die al langdurig zonder werk thuis zitten.  Kort gezegd zetten wij ons in voor een vernieuwde arbeidsmarkt waarin kwetsbare mensen laagdrempelig toegang krijgen tot banen dichtbij huis en mensen met een  verdwijnende baan de kans krijgen om hun talenten en energie in te zetten voor ander werk.

Daarnaast willen wij dat woningbouw een topprioriteit wordt.  ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ luidt het credo van dit college en dit willen wij graag doorzetten. De krapte op de woningmarkt, al helemaal in deze onzekere tijden, moet aangepakt worden en daarom zijn wij blij dat het college versneld meer woningen wil gaan bouwen. Voor ons betekent dit dat wij meer huizen willen voor middeninkomens, dat sportcomplexen door middel van subsidies worden verduurzaamd zodat verenigingen kunnen groeien en dat er toekomstbestendige verpleeghuizen gebouwd gaan worden.

Rotterdammers zijn doorzetters en zeker niet vies van een beetje hard werken. Niet lullen maar poetsen. Laten we met deze houding ook de toekomst tegemoet gaan,  dan komt Rotterdam gegarandeerd sterker uit de crisis.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.