08 maart 2022

Stop straatintimidatie. Samen voor een veiliger Rotterdam


Wij maken ons sterk voor een veilige stad, want het is van de zotte dat 92 procent van de vrouwen te maken krijgt met straatintimidatie. Om dat aan te pakken begint het natuurlijk in de opvoeding waar ouders hun kinderen leren om met respect om te gaan met vrouwen en LHBTI'ers. Dat moet een vervolg krijgen op school en in de samenleving, waarin we elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Tot slot willen wij inzetten op voldoende wijkagenten en handhavers om in de stad die norm te bewaken. Zo zorgen wij voor een veiliger Rotterdam.

Veilige buurt

Een veilige buurt begint met sterke gezinnen. En dus moet onze inzet zijn om gezinnen in staat stellen een veilige leefomgeving voor hun kinderen te waarborgen. Het ontbreken van heldere kaders en een goede opvoeding kan leiden tot jongeren die ontsporen. Aan programma’s die zich richten op hulp aan ontspoorde jongvolwassenen zien we dat het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid ze doet opbloeien, maar dan ben je eigenlijk al (te) laat. Veilig opgroeien moet dus al van jongs af aan prioriteit krijgen. Jongeren die vanuit een moeilijke startpositie hun leven vorm willen geven hebben vaak meer begeleiding nodig om echt die start te maken.

Voorstellen

  • Vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling bij huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg wordt verder versterkt.
  • We intensiveren jongerencoaching op grensoverschrijdend gedrag van jongeren.
  • Wij pleiten voor voldoende wijkagenten in alle wijken van Rotterdam. Zij kunnen op een laagdrempelige manier contact leggen met wijkbewoners, zij kennen de verschillende aspecten van veiligheid in de wijk en leggen makkelijk contact met instanties in de wijk.
  • Wij zijn voorstander van het wetsvoorstel Asscher/Van Toorenburg voor een sisverbod. Totdat de landelijke wet van kracht is blijven we in Rotterdam de grenzen opzoeken binnen wat we kunnen qua handhaving.
  • Er moet meer communicatie en voorlichting komen om de meldingsbereidheid onder Rotterdammers te verhogen, want alleen door meldingen kan de schaarse politiecapaciteit effectief ingezet worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.