18 januari 2018

Verenigingsmanifest: tien punten voor een sportieve stad

Wij zijn de politieke partij die opkomt voor het belang van verenigingen. Inwoners hebben elkaar nodig, zijn in staat met elkaar problemen op te lossen en krijgen met elkaar mooie initiatieven van de grond. Het grote aantal actieve verenigingen in Rotterdam illustreert dat goed. De leden van deze verenigingen beoefenen met elkaar een sport, maken samen muziek of delen een passie. Politieke bemoeienis is vaker niet dan wel nodig. Maar het verenigingsleven staat tegenwoordig wel onder druk. Daarom moet de gemeente verenigingen zo goed mogelijk faciliteren. Daarom presenteren we een verenigingsmanifest met de volgende tien punten voor een sportieve stad!

1. IEDER KIND IN ROTTERDAM LID VAN MINIMAAL ÉÉN VERENIGING

Het is niet alleen leuk om lid te zijn van een cultuur- of sportvereniging, het is ook nagenoeg onmisbaar in de opvoeding van onze kinderen. Sport, scouting en culturele uitingen als muziek en toneel bevorderen sociale samenhang en integratie. Sport draagt bovendien bij aan een gezondere leefstijl. Om die reden willen we ons ervoor inzetten dat ieder kind in Rotterdam lid is van minstens één van deze verenigingen.

2. BEWEGEN DOOR OUDEREN STIMULEREN

Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven is het cruciaal om ook zo lang mogelijk vitaal te blijven. Voldoende beweging is daarbij essentieel. Door te werken aan kracht en uithoudingsvermogen voelen ouderen zich comfortabel buiten het eigen huis. Bovendien is de kans op vallen veel lager. Hierdoor zullen ze gemakkelijker vrienden of activiteiten bezoeken. Door een vitaliteitscheck kunnen ouderen controleren hoe fit ze zijn. Ook krijgen ze advies waar ze in de wijk terecht kunnen om vitaler te worden.

3. OOK OUDEREN SPORTEN BIJ VERENIGINGEN

In mei 2017 werd het startschot gegeven voor walking football voor ouderen in Rotterdam. Deze 'oldstars' kunnen zo in een vertrouwde omgeving ongedwongen en met plezier bewegen. Het CDA wil dit de komende jaren verbreden naar andere sporten en ook aanbod voor oudere dames ontwikkelen!

4. UITBREIDING VAN DE '1/3-REGELING' EN 'SCOREN MET ENERGIE'

De afgelopen jaren zijn er op aangeven van het CDA een aantal belangrijke initiatieven ontstaan waarmee sportverenigingen hulp kunnen krijgen bij het onderhouden van hun accommodaties en velden en bij de verduurzaming hiervan. De 1/3-regeling is een succes en moet dan ook financieel worden uitgebreid zodat meer verenigingen hier gebruik van kunnen maken. De verduurzaming bij complexen blijft echter achter, omdat veel verenigingen de investering niet kunnen dragen. De gemeentelijke bijdrage bij 'Scoren met Energie'-projecten moet dan ook omhoog.

5. OUDE SPORTCOMPLEXEN WORDEN VERVANGEN

Met de door het CDA geregelde €22 miljoen is er het afgelopen jaar een begin gemaakt met het vervangen van verouderde sportcomplexen door nieuwe accommodaties. Ook zijn er accommodaties gerenoveerd en zijn er nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Het CDA wil deze inzet vastleggen in een meerjarig vervangingsprogramma. Want ook hier geldt: stilstand is achteruitgang!

6. LEDVERLICHTING OP EN OM ALLE VELDEN

Naast het 'Scoren met Energie' wil het CDA nog een stap verder gaan om verenigingen te verduurzamen en op die manier de last van de energierekening op de clubkas te drukken. Uit onderzoek blijkt dat de oude lichten in lichtmasten bij sportvelden de hoogste kosten met zich meebrengen. Wij willen dan ook dat de gemeente de knip trekt en verenigingen zo helpt om alle verlichting in accommodaties en rondom velden te vervangen door energiezuinige ledverlichting

7. SPORTVERENIGINGEN OOK ACTIEF IN DE WIJK DOOR EEN 'PLEINBONUS'

Steeds meer verenigingen worden naast hun eigen sportpark ook actief in de wijk. Op de pleinen en in de wijken vinden zij jonge potentiële leden en kunnen zij deze kinderen in aanraking laten komen met de vereniging om de hoek. Het is fantastisch dat verenigingen zich inzetten voor de buurt. Om dit te stimuleren voeren we een 'pleinbonus' in voor verenigingen die een plein adopteren.

8. MEER SPORTPLUS-VERENIGINGEN

Op dit moment kent Rotterdam ruim twintig verenigingen met een 'sportplus'-predicaat; dit zijn verenigingen die samenwerken met de zorg, het onderwijs of andere maatschappelijke partners. Deze extra betrokkenheid is onmisbaar en daarom willen we hier zoveel mogelijk verenigingen bij betrekken.

9. SCOUTING KRIJGT DE AANDACHT DIE HET VERDIENT

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de scouting aanmerkelijk minder subsidie krijgt dan sportverenigingen. Ten onrechte, want ook de scouting draagt enorm bij aan de ontwikkeling van kinderen. Door de inzet van het CDA is de afgelopen jaren de eerste stap gezet om dit recht te zetten. Wij blijven ons inzetten voor een structureel hogere bijdrage aan de scouting. Dit is nodig om deze mooie verenigingen hun werk te laten doen.

10. EEN AGENDA VOOR VERENIGINGEN

Eindelijk is er aandacht voor verenigingen, maar dat moet zo blijven! Het is dan ook de uitdaging voor verenigingen om te moderniseren, te leren van elkaar en de gemeente scherp te houden bij het bedenken en uitrollen van het sportbeleid. Deze inspraak en ontwikkeling moet samen met Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport, het Sportbedrijf en de gemeente worden georganiseerd in een 'Agenda voor verenigingen'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.