28 juni 2018

Volle bak bij veelbewogen ALV

Gisteravond vond in het Student Hotel de Algemene Ledenvergadering van het CDA Rotterdam plaats. Het enige dat nog voller was dan de agenda was de zaal, die zo vol was dat sommigen de vergadering vanaf de gang moesten volgen. 

Naast de presentatie van het jaarverslag en de financiële stand van zaken werd er afscheid genomen van Turan Yazir. Na een veelbewogen raadsperiode heeft hij besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. Namens de gehele afdeling werd Turan bedankt voor zijn inzet voor de stad en voor onze partij. 

Vervolgens was het de beurt aan onze onderhandelaar Sven de Langen om de leden namens de fractie te informeren over het dinsdag gepresenteerde coalitieakkoord. Samen met de fracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP heeft de CDA-fractie een akkoord gesloten dat veel positieve punten voor de stad bevat en rijk bedeeld is met herkenbare CDA-punten. Tweede Kamerlid Chris van Dam sprak naar aanleiding hiervan de verwachting uit dat het CDA ook de komende jaren het cement tussen de stenen kan zijn in de nieuwe coalitie.

Nieuwe bestuursleden
Een ander belangrijk agendapunt van deze ALV was de verkiezing van een aantal nieuwe bestuursleden, onder wie een nieuwe voorzitter. Dat betekent onvermijdelijk ook het afscheid van een aantal bestuursleden. Jaco van Velden en Antoinette Roetgerink werden bedankt voor hun inzet voor de afdeling. Gelukkig blijven ze zeer actief binnen het CDA Rotterdam als gebiedscommissieleden in respectievelijk IJsselmonde en Prins Alexander. 

Er werd uitgebreid stilgestaan bij de voorzitterswissel. Zo nam kandidaat-voorzitter John Kuijt de leden uitgebreid mee in zijn ideeën en plannen voor de afdeling de komende jaren. Hij werd per acclamatie verkozen als nieuwe voorzitter van het CDA Rotterdam. Hetzelfde geldt voor de kandidaat-bestuursleden Nahida Bom, Roelof Care, Conny Castelein, Marcella van der Heijde, Willem Jellema en Rozemarijn Westerlaken.

Tot slot werd stilgestaan bij het afscheid van vertrekkend voorzitter Aart Dekkers, die zich de afgelopen vier jaar voor onze afdeling heeft ingezet. We willen Aart ook hartelijk bedanken voor zijn werk en zijn blij dat hij ook in het vervolg actief bij onze afdeling betrokken blijft!

Het nieuwe afdelingsbestuur bestaat uit:

 • John Kuijt (voorzitter)
 • Rozemarijn Westerlaken (secretaris)
 • Niels Tuijn (penningmeester)
 • Nahida Bom
 • Roelof Care
 • Conny Castelein
 • Marcella van der Heijde
 • Willem Jellema
 • Taco de Jongste
 • Antoine van den Oever
 • Christine Zandberg

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.