11 juni 2019

Voorjaarsnota helpt stad verder vooruit!

Het CDA Rotterdam is trots op wat er afgelopen jaar is bereikt. We hebben, samen met Rotterdammers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden, vele stappen in de goede richting gezet om Rotterdam sterker, veiliger, mooier en veerkrachtiger te maken. We hebben letterlijk en figuurlijk verder kunnen bouwen aan onze stad. Met de Voorjaarsnota die vandaag door het college aan de gemeenteraad is gestuurd, kunnen we die lijn doortrekken.

Zo zijn wij bijvoorbeeld blij met het feit dat er de komende drie jaar telkens €600.000 extra beschikbaar komt voor de uitvoering van het actieplan verenigingen. Vele Rotterdammers uit alle lagen van de samenleving zijn actief in het verenigingsleven en het verenigingsleven vormt een belangrijk informeel netwerk waar Rotterdammers op terug kunnen vallen als het even iets minder gaat. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente meer middelen beschikbaar stellen om verenigingen te ondersteunen.

Een andere belangrijke maatregel in de Voorjaarsnota is dat er weer wordt geïndexeerd in de zorg. Het CDA Rotterdam is blij dat er weer de financiële ruimte is in deze Voorjaarsnota om te indexeren. We zijn trots op de vele Rotterdammers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens in de zorg. Door de indexatie kan het salaris van het zorgpersoneel weer gaan stijgen. Het zorgpersoneel in onze stad verdient het om meer te gaan verdienen.

Afgelopen jaar hebben we flinke stappen gezet in het bestrijden van criminaliteit, discriminatie en intolerantie. Hier zijn we als CDA Rotterdam trots op! Rotterdam is een stad voor iedereen, waar we ontspannen samen kunnen leven en ons veilig voelen. Om met deze inzet de komende jaren onverminderd door te kunnen gaan wordt de handhaving met 50 fte uitgebreid.

Tot slot hebben we met een ruime meerderheid in de raad het 'raadsakkoord energietransitie' vastgelegd. Hierin staan onze uitgangspunten om de energieopgave in de komende jaren vorm te geven. Samen met de Rotterdammers en vele partners in de stad gaan we de energietransitie op een realistische en betaalbare manier vormgeven, in het bijzonder voor Rotterdammer met een kleine portemonnee. Met deze Voorjaarsnota zetten we een forse stap om de doelen uit dit raadsakkoord te realiseren.

U kunt de gehele Voorjaarsnota terugvinden op https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.