11 april 2019

Vroegsignalering bij verenigingen

De raad bespreekt deze week het uitvoeringsplan schuldenaanpak 'Reset Rotterdam'. Iedereen in onze stad moet mee kunnen doen en dat gaat eenmaal minder goed als je schulden hebt. Wat het CDA betreft, is er een belangrijke rol weggelegd voor verenigingen in het opmerken van schulden.

Rotterdammers uit alle lagen van de samenleving zijn actief in het verenigingsleven. Bestuurders van verenigingen geven zelf aan leden met financiële problemen en mogelijk problematische schulden te kunnen herkennen. Deze verenigingsbestuurders weten echter niet wat zij met deze signalen mogen en kunnen doen. 

Daarnaast hebben verenigingen een belangrijke functie als sociaal netwerk en kunnen daarmee drempelverlagend werken in de toeleiding naar hulp. Hier ligt dan ook een kans voor een duurzame verbreding van de inzet op vroegsignalering. Hierover dient het CDA Rotterdam de motie 'Vroegsignalering bij verenigingen' in. 

Burgerraadslid Alex Hallema: "Hiermee willen we het college vragen en oproepen ondersteuning te bieden aan verenigingen, bijvoorbeeld door middel van training of met een overzicht van instanties waar ze met die signalen naartoe moeten. Als we zulke problemen vroegtijdig kunnen signaleren of zelfs meteen kunnen aanpakken, dan kunnen mensen zich onbelast ontplooien. En daarmee doen we een enorme investering in de toekomst van onze stad."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.