04 maart 2020

Zakgeld leert kinderen met geld omgaan

Naar aanleiding van een motie van het CDA Rotterdam heeft de gemeente Rotterdam, in samenwerking met het Nibud, een zakgeldgids voor ouders met kinderen tussen de 6 en 14 jaar ontwikkeld. Het is immers zo dat kinderen die jong leren hoe ze met geld moeten omgaan later minder kans op geldproblemen hebben. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal deze zakgeldgids aanbieden aan de ouders van Rotterdammertjes in groep 7.

In het uitvoeringsprogramma schuldenaanpak “Reset Rotterdam” is er terecht veel aandacht voor de schuldenproblematiek onder jongeren en jongvolwassenen. Deze levensfase is voor veel Rotterdammers een hele leuke tijd, maar vooral ook een ingewikkelde tijd aangezien jongeren te maken krijgen met een hoger inkomen, grotere uitgaven en meer verplichtingen. Fouten die in deze levensfase gemaakt worden op financieel gebied kunnen bepalend zijn voor de rest van het leven.

De inzet in het uitvoeringsplan schuldenaanpak ‘Reset Rotterdam’ focuste zich met name op voorlichting en bewustwordingscampagnes onder scholieren en studenten om zo vroegtijdig problemen op te vangen die zich voordoen bij  de jongeren in deze doelgroep. Het CDA Rotterdam pleitte echter dat deze aanpak eigenlijk dan al veel te laat komt. Als we daadwerkelijk willen inzetten op preventie moeten we er al veel eerder bij zijn. Als jongeren als kind niet van hun ouders of verzorgers aangeleerd hebben gekregen hoe ze verantwoord met geld om te gaan, is dit op latere leeftijd heel moeilijk bij te sturen.

Dit blijkt ook uit onderzoek van het Nibud. Wanneer kinderen op jonge leeftijd verantwoord financieel gedrag aangeleerd krijgen van hun ouders of verzorgers vermindert de kans op financiële problemen op latere leeftijd significant. Daarnaast wordt, naarmate de kinderen ouder worden, het ingewikkelder en minder effectief om verantwoordelijk financieel gedrag aan te leren. Daarom heeft het CDA destijds een motie ingediend om te zorgen dat er bij Rotterdamse kinderen zo vroeg mogelijk een goede basis moet zijn gelegd om verantwoordelijk om te kunnen gaan met een hoger inkomen, grotere uitgaven, en meer verplichtingen.

Het CDA burgerraadslid Alex Hallema heeft daarom ook in een motie bij het uitvoeringsprogramma schuldenproblematiek ‘Reset Rotterdam’ aandacht gevraagd voor de rol die ouders en verzorgers spelen in de financiële opvoeding, en hen hierin te ondersteunen. Hier valt veel meer terrein te winnen op het gebied van preventie van schuldenproblematiek, dan als overheid pas in te grijpen wanneer het eigenlijk al te laat is. Niet alleen de overheid, maar juist ook de samenleving is hier aan zet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.