Rotterdam-Centrum

Onze speerpunten in Rotterdam-Centrum:

  1. Verkeershufters moeten worden aangepakt en de verkeersveiligheid moet worden verbeterd, met name rond scholen.
  2. Samen met ondernemersverenigingen moet worden gewerkt aan een levendig en divers winkelaanbod.
  3. Bij het bouwen van woontorens moet rekening worden gehouden met speelplekken voor kinderen.
  4. De overlast van coffeeshops en geluidshinder door horeca moeten worden teruggedrongen en hierop moet worden gehandhaafd.
  5. Meer groen in het centrum, zoals bij de herinrichting van de Coolsingel.

Het CDA is helaas niet vertegenwoordigd in de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum.
Voor verbeteringen, ideeën of vragen over het gebied kunt u terecht bij de fractie ([email protected]). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.