December

18 december: Burgerpatrouilles tegen illegale immigratie in Hoek van Holland (beantwoording) (veiligheid)

1 december: Een (derde) voor allen? (beantwoording) (sport)

 

November

28 november: Agressie tegen medewerkers jeugdzorg (beantwoording) (zorg)

24 november: Papieren circus OZB-aanslagen schoolgebouwen (beantwoording) (organisatie)

23 november: Parkeerproblematiek bedrijventerrein Hordijk (beantwoording) (mobiliteit)

23 november: Waarborg de functie van wijkbussen (beantwoording) (zorg)

21 november: Handen aan het bed in plaats van aan de stopwatch (beantwoording) (volksgezondheid)

8 november: Kwart jonge gezinnen verlaat stad (beantwoording) (bouwen en wonen)

 

Oktober

31 oktober: Stallen van scootmobiels, programma Langer Thuis (beantwoording) (zorg)

30 oktober: Kroeg op wielen, caravan, Nieuwe Binnenweg, Horecabeleid (beantwoording) (cultuur)

11 oktober: Stand van zaken leegstand Gebbeweg (beantwoording) (bouwen en wonen)

 

September

14 september: Kansen voor West II (beantwoording) (economie)

8 september: Te weinig sportcapaciteit voor kinderen in Noord (beantwoording) (sport)

8 september: Stop met reclame voor ongezonde voeding op Rotterdamse metrostations (beantwoording) (onderwijs en jeugd)

5 september: Rotterdam domoticahoofdstad van Nederland (beantwoording)

 

Augustus

15 augustus: Zak en kleedgeld jeugdzorg (beantwoording) (zorg)

 

Juli

11 juli: Slechte score studentenhuisvesting (beantwoording) (bouwen en wonen)

 

Juni

27 juni: 17bb5800 Kindercasino's in Rotterdam (beantwoording) (veiligheid)

26 juni: 17bb5771 Duidelijkheid over Huis van de Wijk 'de Hoekstee' (beantwoording) (zorg)

21 juni: 17bb5587 Participatie toekomst Bonnenpolder (beantwoording) (buitenruimte)

1 juni: 17bb4765 Toekomst orgelzolders Breepleinkerk (beantwoording) (bouwen en wonen)

 

Mei

23 mei: Toekomstige ontwikkelingen Quarantaineterrein Waal- en Eemhaven (beantwoording) (haven)

3 mei: Huizen voor starters op de Rotterdamse woningmarkt (beantwoording) (bouwen en wonen)

 

April

21 april: Mogelijke helihavenlocatie Seattleweg (beantwoording) (haven)

20 april: Veilig fietsen tijdens tramspoorvernieuwing (RET) (beantwoording) (mobiliteit)

20 april: Confronteer ouders en jongeren met grensoverschrijdend gedrag - Trimbos (beantwoording) (onderwijs en jeugd)

19 april: Blijft de Kindertelefoon bereikbaar? (beantwoording) (zorg)

12 april: Rubbergranulaat (beantwoording) (sport)

4 april: Scoren met energie (beantwoording) (sport)

 

Maart

27 maart: Naar een Rotterdamse aanpak inmenging en onderdrukking (beantwoording) (veiligheid)

27 maart: Toegankelijkheid voor mensen met een hulp- of geleidehond (beantwoording) (buitenruimte)

20 maart: Provocerende uitingen op pand Beijerlandselaan (beantwoording) (veiligheid)

 

Februari

27 februari: Colportage (beantwoording) (volksgezondheid)

 

Januari

26 januari: Zorgen verkeersveiligheid Straatweg (beantwoording) (mobiliteit)

17 januari: Voorgenomen verhoging huur- en erfpachtprijzen Havenbedrijf (beantwoording) (haven)

5 januari: Een wapen (spreuk) om trots op te zijn (beantwoording) (organisatie)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.