Ron Davids

Prins-Alexander

Ron Davids is namens het CDA lid van de gebiedscommissie Prins Alexander.

Ron Davids loopt al lang mee in het CDA. Richtte het CDA Prins Alexander op in de jaren '70. Hij was lid van het openbaar lichaam Rijnmond voor milieu en ruimtelijke ordening, werkte op het partijbureau van de KVP, was secretaris van het landelijk CDJA en medewerker onderwijs bij de CDA-fractie in de Kamer.

Daarna is Ron schoolbesturen en scholen gaan adviseren bij de landelijk koepel voor katholieke scholen en schoolbesturen. Ron studeerde economie en rechten.

Hij woont in Prins Alexander vanaf de eerste bouw in het Lage Land, is getrouwd en inmiddels ook een trotse opa - zo gaat dat.

Ron: "Mijn focus: mensen eerst, investeren in samenleven."

Contact: e-mail

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.