Speerpunten 2018-2022

Geen gedonder, maar fatsoen

  • Aandacht in het onderwijs voor burgerschap, normen en waarden
  • De integratie van asielzoekers wordt strenger en de begeleiding beter
  • De stad verdedigen tegen radicalisering, drugsmaffia en cybercriminaliteit

Niet egoïstisch, maar zorgzaam

  • De Rotterdampolis met een laag eigen risico beschikbaar voor alle Rotterdammers
  • Ouderen krijgen prioriteit door het voortzetten van de aanpak eenzaamheid, maatwerk bij zorg aan huis en het geschikt maken van woningen voor senioren
  • Samen opgroeien in de beste schoolgebouwen en nieuwe sportcomplexen

Niet angstig, maar ambitieus

  • Een Rotterdamse aanpak voor het tekort aan leraren en zorgpersoneel: 1500 zorgmedewerkers en 400 leraren erbij voor 2021
  • Niet alleen de hoogte in bouwen: 10.000 huizen met een tuin erbij voor 2025
  • Oude stadshavens worden het nieuwe thuis voor innovatieve ondernemingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.