04 november 2019

CDA Partijcongres 2019 - Deelsessie BSV

Sessie over stikstofproblematiek/ PAS
In gesprek met Jaco Geurts (Tweede Kamerlid) en Peter Drenth (Gedeputeerde) over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor provincies en gemeenten? Dat onderwerp kan niet ontbreken op de deelsessie van de CDA Bestuurdersvereniging op het partijcongres. 

Algemene Ledenvergadering
De bijeenkomst wordt afgesloten met de jaarlijkse ledenvergadering van de CDA Bestuurdersvereniging. 

Agenda
10.30 uur Opening
10.35 uur Inhoudelijke sessie over de stikstofproblematiek/ PAS 
11.45 uur Algemene ledenvergadering Bestuurdersvereniging
12.15 uur Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn opvraagbaar bij de coördinator van de Bestuurdersvereniging bsv@cda.nl

Aanmelden kan via: https://www.cda.nl/index.php?id=191472

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.