De CDA Bestuurdersvereniging beschikt over een ANBI-verklaring. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dat de CDA Bestuurdersvereniging beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

De plaatselijke CDA-afdeling valt onder de Vereniging CDA, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

NB: CDA-fracties vallen niet onder de Vereniging CDA. Hierdoor vallen giften aan de fractie niet onder onze ANBI-verklaring.

ANBI-voorwaarden
Per 1 januari 2014 zijn de voorwaarden voor ANBI's veranderd. De belangrijkste verandering is open en eerlijk communiceren. Hierdoor krijgt u makkelijk en eenvoudig inzicht in het doel en het werk van de instelling. Weet waaraan u geeft!

Doelstelling CDA Bestuurdersvereniging
Het doel van de vereniging is om bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen bij het toepassen van de christendemocratische visie in de praktijk.

Het landelijk bestuur van de CDA Bestuurdersvereniging is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund vanuit het partijbureau. De vereniging heeft daarvoor 2,1 fte personeel in dienst. Het bureau is gevestigd te Den Haag.

De jaarrekeningen en -verslagen zijn te vinden bij Vereniging > Documenten.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de CDA-Bestuurdersvereniging kent geen bezoldigd bestuurders. De bestuursleden mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd worden.

De beloning van de directie en het personeel van de CDA Bestuurdersvereniging zijn vastgelegd in de CAO van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.