Wat is de CDA Bestuurdersvereniging

De CDA Bestuurdersvereniging (BSV) is de vereniging van en voor lokale, regionale en provinciale CDA­-politici. De CDA BSV ondersteunt deze politici bij de uitoefening van hun functie. Herkenbaarheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers namens het CDA is daarbij het belangrijkste streven. De hoofddoelstelling is om ‘de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en andere lokale en regionale publiekrechtelijke lichamen’.

'De CDA Bestuurdersvereniging helpt CDA politici op alle bestuursniveaus om het CDA­gedachtegoed te vertalen naar de dagelijkse beleidspraktijk en hen te ondersteunen bij een authentieke CDA aanpak in hun functie.'

Wie zijn er lid van de CDA Bestuurdersvereniging

Alle leden van de CDA-fracties én CDA­-bestuurders in de Provinciale Staten, gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap zijn verplicht lid van de CDA BSV. Het CDA hecht aan herkenbare en onderscheidende CDA politici op alle bestuursniveaus. Dit betekent dat lokale, provinciale en waterschapsbestuurders het CDA­-gedachtegoed moeten kunnen vertalen naar de dagelijkse beleidspraktijk en als leidraad nemen in hun besluitvorming. Het is de kerntaak van de CDA BSV de leden hiervoor kennis en richting te geven.

Andere functionarissen in het openbaar bestuur, zoals burgemeesters, Commissarissen van de Koning, Kamerleden, griffiers en bestuursleden kunnen ook lid worden van de CDA BSV. Voor hen is het lidmaatschap niet statutair gekoppeld aan hun functie. Daarnaast heeft de CDA BSV ook buitengewone leden die geen politieke functie (meer) hebben, zoals oud-wethouders of afdelingsvoorzitters. Zij hebben dezelfde rechten als andere leden, maar hebben geen stemrecht bij de algemene ledenvergadering.

ONDERAAN LINK NAAR ‘ WAT BIEDEN WIJ’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.