De vereniging telt ruim 1600 leden, van wie de meesten een bestuurlijke functie bekleden. Het ledenbestand van de vereniging bestaat voornamelijk uit leden van CDA-fracties in gemeenteraden, Provinciale Staten, CDA-wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders. Volgens de statuten van het CDA is het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging (BSV) automatisch gekoppeld aan hun functie. Bij hun benoeming gaan zij akkoord met het lidmaatschap van de vereniging.

Klik hier voor meer informatie over het verplichte lidmaatschap.

Uiteraard kunnen ook gemeentesecretarissen, (raads)griffiers, afdelingsbestuurders en overige CDA-leden lid worden van de vereniging. De contributie is afhankelijk van de functie van het lid en, indien van toepassing, de grootte van de gemeente waarvoor het lid actief is.

Contributieregeling 2024

Categorie

€/per jaar

a.

raadsleden van gemeenten tot 12.000 inwoners

109

b.

raadsleden van gemeenten tussen 12.000 en 24.000 inwoners

burgemeesters, wethouders tot 12.000 inwoners

127

c.

raadsleden van gemeenten tussen 24.000 en 50.000 inwoners

burgemeesters, wethouders tussen 12.000 en 24.000 inwoners

leden van provinciale staten

 

157

d.

raadsleden van gemeenten boven 50.000 inwoners

burgemeesters, wethouders boven 24.000 inwoners

Commissarissen van de Koning, gedeputeerden,

voorzitters en DB-leden van waterschappen

 

204

e.

buitengewone leden
commissieleden

79

f.  

AB-leden waterschappen en DB-leden gebiedscommissies

85


Voor CDA-leden die geen politiek-bestuurlijke functie bekleden staat het buitengewoon lidmaatschap open. Buitengewone leden hebben dezelfde rechten als de andere leden, uitgezonderd het stemrecht op de ALV.

Bent u politiek-bestuurlijk actief en nog geen lid? Stuurt u dan een e-mail naar [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.