18 juli 2016

'Kennis en bewustwording'. Verslag CDA BSV ZH conferentie over bodemdaling

Door CDA BSV ZH-bestuurslid Ton de Gans

"Eigenlijk weten we verdraaid weinig van dit probleem." Dat zei Kees van Velzen tijdens de conferentie over bodemdaling die de CDA Bestuurdersvereniging afdeling Zuid-Holland op 1 juli in het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld organiseerde. Hij was niet de enige die wees op het belang van kennisvergaring. Samen met bewustwording liep dit element als een rode draad door de verschillende bijdragen tijdens de conferentie. Met deze conferentie maakte de afdeling Zuid-Holland een begin met het uitvoeren van de op het CDA-congres van juni aangenomen resolutie over bodemdaling.

Tijdens de conferentie werd het thema vanuit drie invalshoeken belicht. Jaco Kastelein (melkveehouder in De Meije) sprak over bodemdaling vanuit landelijk perspectief. Kees van Velzen (wethouder in Alphen aan den Rijn) belichtte het thema meer vanuit stedelijk perspectief. Bernard de Jong (hoogheemraad) sprak over bodemdaling met de bril van het waterschap op. Ook Frank Lensink, betrokken bij het VIC, kreeg in het programma ruimte om zijn zegje te doen. Hij stimuleerde de deelnemers in omdenken. Deze invalshoeken leverden samen met de volgende discussie voldoende input op.

Kennis over bodemdaling is op geaggregeerd niveau wel aanwezig, maar we moeten aan de slag om kennis te vergaren op maatwerkniveau. Een stedelijke omgeving vraagt om een andere aanpak van de problematiek dan bijvoorbeeld het veenweidegebied. Inwoners hebben ook een rol. Die varieert van het niet 'voltegelen' van onze eigen tuin, tot een grotere betrokkenheid bij agrariërs. We wanen ons veilig achter de dijken, maar we moeten beseffen dat, gecombineerd met klimaatverandering, de dreiging zich nu onder onze voeten bevindt.

De deelnemers aan de conferentie krijgen de powerpointpresentaties toegestuurd. De aanbevelingen die gedaan zijn tijdens de conferentie worden in een notitie verwerkt, die vervolgens door bestuurders en betrokkenen als handvat kunnen worden gebruikt.

Voorafgaand aan de conferentie was een korte Algemene Ledenvergadering. Tijdens die vergadering werden onder andere Annet te Lindert en Irma Bultman als bestuursleden gekozen.

Foto: @KoosVerbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.