Laaggeletterdheid

In maart 2014 ondertekende de gemeente Sliedrecht een convenant voor de aanpak van laaggeletterdheid binnen de Drechtsteden. In het persbericht van de gemeente stond destijds dat "actief" zou worden gewerkt aan het bestrijden van laaggeletterdheid.

De CDA-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W om te achterhalen hoe actief de gemeente Sliedrecht hier nu werkelijk mee omgaat. Hoe probeert Sliedrecht nu te voorkomen dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan? En wanneer beschikken de Drechtsteden over een regionaal taalakkoord voor de aanpak van taalachterstanden en laaggeletterdheid?

Het CDA heeft in Sliedrecht al eerder aandacht gevraagd voor het belang van een inclusieve samenleving. Volgens het CDA moet iedereen in Sliedrecht naar vermogen kunnen deelnemen aan het economische, maatschappelijke en sociale verkeer. Ook laaggeletterden mogen geen belemmeringen voelen om mee te doen in onze samenleving.

Download hier de vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.