Relatie Provinciale Staten en Eerste Kamer

Initiatiefvoorstel CDA Limburg inzake deelname Eerste Kamerleden aan beraadslagingen Staten
Maart 2015

Klik hier voor het initiatiefvoorstel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.