VN-verdrag inzake inclusieve samenleving

In de gemeenteraad van Ridderkerk is een motie van het CDA - ingediend met de fracties van de ChristenUnie, PvdA, Leefbaar Ridderkerk en D66 - over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Onlangs is in de Tweede Kamer een ratificatie van dit VN-verdrag, mede door het CDA, aangenomen. Hiermee komt een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, binnen bereik. Met dit verdrag worden gemeenten gevraagd periodiek integrale plannen vast te stellen waarin zij beschrijven hoe zij op basis van de lokale kenmerken willen werken aan de implementatie van het VN-verdrag. Daarnaast moeten gemeenten als aandachtspunt meenemen of een bouwplan voldoet aan fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

De motie van het CDA Ridderkerk betekent dat de gemeente Ridderkerk‬ actief aan de slag ‪moet met een plan van aanpak, zodat in de toekomst de Ridderkerkse samenleving voor iedereen toegankelijk gaat worden. Ook voor de mensen met een handicap.

De motie kunt u hier downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.