Windenergie

De CDA- fractie Emmen spreekt zich in deze motie uit dat het verstrekken van omgevingsvergunningen voor de realisatie van windmolenparken alleen voor een tijdelijke vooraf bepaalde termijn mag plaatsvinden in plaats van voor onbepaalde termijn (november 2014)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.